[ EN ]
Aktualności

Rozpoczęliśmy zabiegi ochrony czynnej cennych siedlisk mokradłowych w rezerwacie "Bór na Czerwonem". 

Co konkretnie robimy? Zabiegi polegają na:

  • budowie infrastruktury zapobiegającej odpływowi wody – tam i zastawek – a także modernizacji grobli i likwidacji rowów odwadniających;
  • wycince niepożądanego podrostu sosny z kopuły i okrajka torfowiska;
  • budowie i modernizacji infrastruktury turystycznej (drewnianych kładek), kanalizującej ruch turystyczny.

Działania prowadzimy w celu poprawy warunków wodnych, odtworzenia bezleśnego charakteru nadmiernie zarastającego torfowiska i zahamowania niekorzystnych zmian w strukturze roślinności, a także zmniejszenia presji antropogenicznej na obszarze rezerwatu.

Za zabiegi ochrony czynnej odpowiedzialna jest Fundacja Przyroda i Człowiek, partner projektu.

Fot. Piotr Mikołajczyk, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Sekretariat projektu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29
00-685 Warszawa
tel.: 22 840 66 64
sekretariat@karpatylacza.pl
Koordynator projektu:

Piotr Mikołajczyk
Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy
„Karpaty Łączą – ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich” korzysta z dofinansowania o wartości 1 340 159 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest ochrona cennych siedlisk przyrodniczych w rezerwacie „Bór na Czerwonem”: torfowiska wysokiego oraz bagiennych zbiorowisk leśnych w jego otoczeniu, wchodzących w skład kompleksu Torfowisk Orawsko-Nowotarskich. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 867 599 zł.
Zadanie pn. „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie – edukacja ekologiczna i promocja ekosystemów mokradłowych Małopolski” współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany Zadania: 114 135 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Krakowie: 34 240,50 zł.
Koordynator:
Partnerzy projektu:
© UNEP/GRID-Warszawa 2022