[ EN ]
Aktualności

Za nami seria zajęć edukacyjnych dla dzieci!

Już prawie 150 uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych z gmin orawsko-nowotarskich odwiedziło z nami rezerwat Bór na Czerwonem.

W ramach zajęć rozmawialiśmy o tym, czym charakteryzują się torfowiska i dlaczego są potrzebne – zarówno przyrodzie, jak i nam.

Najważniejszym elementem spotkania było wyjście w teren, podczas którego wspólnie prowadziliśmy obserwacje i badania elementów środowiska naturalnego. Wykonaliśmy pomiary wody – zmierzyliśmy pH, temperaturę, przezroczystość oraz zawartość tlenu rozpuszczonego – a także badanie dendrologiczne, pokazujące wiek drzew i ich roczne przyrosty. Elementy te badaliśmy na torfowisku oraz, w celach porównawczych, poza nim. Ponadto, z wieży widokowej w rezerwacie przeprowadziliśmy obserwację nieba, określając rodzaje chmur, stopień pokrycia nieba i warunki pogodowe.

W trakcie zajęć dzieci

  • uczyły się prowadzenia badań metodą naukową i wyciągania wniosków, a także pracy w grupie;
  • wyrabiały nawyk obserwowania i analizowania przyrody;
  • poznawały charakterystykę torfowiska i jego wyjątkowość;
  • uczyły się pracy z mapą.

Wszystkie tegoroczne zajęcia już za nami. Kolejne na wiosnę!

Wejście na torfowisko odbyło się pod przewodnictwem leśniczego Leśnictwa Bór, na podstawie stosownej zgody.

Fotografie: Piotr Mikołajczyk, UNEP/GRID–Warszawa

4.ZajeciaZdziecmi PM2

4.ZajeciaZdziecmi PM3

4.ZajeciaZdziecmi PM4

4.ZajeciaZdziecmi PM5

Sekretariat projektu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29
00-685 Warszawa
tel.: 22 840 66 64
sekretariat@karpatylacza.pl
Koordynator projektu:

Piotr Mikołajczyk
Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy
„Karpaty Łączą – ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich” korzysta z dofinansowania o wartości 1 340 159 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest ochrona cennych siedlisk przyrodniczych w rezerwacie „Bór na Czerwonem”: torfowiska wysokiego oraz bagiennych zbiorowisk leśnych w jego otoczeniu, wchodzących w skład kompleksu Torfowisk Orawsko-Nowotarskich. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 867 599 zł.
Zadanie pn. „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie – edukacja ekologiczna i promocja ekosystemów mokradłowych Małopolski” współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany Zadania: 114 135 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Krakowie: 34 240,50 zł.
Koordynator:
Partnerzy projektu:
© UNEP/GRID-Warszawa 2022