[ EN ]

Zapytania ofertowe oraz inne istotne informacje i komunikaty związane z Projektem.

 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Organizację WARSZTATÓW oraz KONFERENCJI KOŃCOWEJ

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich".

TREŚĆ ZAPYTANIA: 01/03/2024/EOG/TORF


W odpowiedzi na zapytanie, ofertę drogą mailową złożyło 3 oferentów: AW INVEST Sp. z o. o., Inventum Sp. z o.o., Cristal Travelnet Sp. z o.o. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Inventum Sp. z o.o., wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia w następujący sposób: nocleg w pokoju jednoosobowym 180 zł, nocleg w pokoju dwuosobowym 135 zł, wyżywienie uczestnika – przerwa kawowa 45 zł, wyżywienie uczestnika – obiad 70 zł , wyżywienie uczestnika – kolacja 70 zł, sala konferencyjna 2800 zł, transport uczestników 3200 zł, wideo reportaż 6700 zł. Wszystkie koszty są cenami brutto. Oferta spełniła wymogi formalne, w związku z czym wykonanie zadania powierza się firmie Inventum Sp. z o.o. 

 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wynajem sali konferencyjnej, transport, nocleg i wyżywienie uczestników i organizatorów dwudniowej wizyty studyjnej nt. ochrony mokradeł, dla przedstawicieli mediów i influencerów

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich".

TREŚĆ ZAPYTANIA: 01/06/2023/EOG/TORF

W odpowiedzi na zapytanie, ofertę drogą mailową złożył 1 oferent: Firma Handlowo-Usługowa Zapała, wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia w następujący sposób: nocleg w pokoju jednoosobowym - 145 zł, nocleg w pokoju dwuosobowym - 85 zł za osobę, wyżywienie uczestnika 115 zł, sala konferencyjna – w cenie wykonania całości zamówienia, transport 1400 zł. Wszystkie koszty są cenami brutto. Oferta spełniła wymogi formalne, w związku z czym wykonanie zadania powierza się firmie Handlowo-Usługowej Zapała. 

 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zaplecze organizacyjne 3 zajęć edukacyjnych dla młodzieży szkolnej gmin Orawsko-Nowotarskich.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich".

TREŚĆ ZAPYTANIA:  2/05/2023/EOG/TORF

W odpowiedzi na zapytanie, ofertę drogą mailową złożył 1 oferent:  ”ROLBUD” - Rancho LOT, wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia w następujący sposób: wyżywienie uczestnika 110 zł, sala konferencyjna – 600 zł za dzień, transport 600 zł za dzień. Wszystkie koszty są cenami brutto. Oferta spełniła wymogi formalne, w związku z czym wykonanie zadania powierza się firmie ”ROLBUD” - Rancho LOT.  

 

 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zaplecze organizacyjne 4 zajęć edukacyjnych dla młodzieży szkolnej gmin Orawsko-Nowotarskich.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich".

TREŚĆ ZAPYTANIA: 1/05/2023/EOG/TORF

W odpowiedzi na zapytanie, ofertę drogą mailową złożył jeden oferent: ”ROLBUD” - Rancho LOT, wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia w następujący sposób: wyżywienie uczestnika 110 zł, sala konferencyjna – 600 zł za dzień, transport 600 zł za dzień. Wszystkie koszty są cenami brutto. Oferta spełniła wymogi formalne, w związku z czym wykonanie zadania powierza się firmie ”ROLBUD” - Rancho LOT.  

Sekretariat projektu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29
00-685 Warszawa
tel.: 22 840 66 64
sekretariat@karpatylacza.pl
Koordynator projektu:

Piotr Mikołajczyk
Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy
„Karpaty Łączą – ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich” korzysta z dofinansowania o wartości 1 340 159 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest ochrona cennych siedlisk przyrodniczych w rezerwacie „Bór na Czerwonem”: torfowiska wysokiego oraz bagiennych zbiorowisk leśnych w jego otoczeniu, wchodzących w skład kompleksu Torfowisk Orawsko-Nowotarskich. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 867 599 zł.
Zadanie pn. „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie – edukacja ekologiczna i promocja ekosystemów mokradłowych Małopolski” współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany Zadania: 114 135 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Krakowie: 34 240,50 zł.
Koordynator:
Partnerzy projektu:
© UNEP/GRID-Warszawa 2022