[ EN ]

Zapytania ofertowe oraz inne istotne informacje i komunikaty związane z Projektem.

 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wynajem sali konferencyjnej, transport, nocleg i wyżywienie uczestników i organizatorów dwudniowej wizyty studyjnej nt. ochrony mokradeł, dla przedstawicieli mediów i influencerów

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich".

 

TREŚĆ ZAPYTANIA: 01/06/2023/EOG/TORF

 

W odpowiedzi na zapytanie, ofertę drogą mailową złożył 1 oferent: Firma Handlowo-Usługowa Zapała, wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia w następujący sposób: nocleg w pokoju jednoosobowym - 145 zł, nocleg w pokoju dwuosobowym - 85 zł za osobę, wyżywienie uczestnika 115 zł, sala konferencyjna – w cenie wykonania całości zamówienia, transport 1400 zł. Wszystkie koszty są cenami brutto. Oferta spełniła wymogi formalne, w związku z czym wykonanie zadania powierza się firmie Handlowo-Usługowej Zapała. 

 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zaplecze organizacyjne 3 zajęć edukacyjnych dla młodzieży szkolnej gmin Orawsko-Nowotarskich.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich".

 

TREŚĆ ZAPYTANIA:  2/05/2023/EOG/TORF

W odpowiedzi na zapytanie, ofertę drogą mailową złożył 1 oferent:  ”ROLBUD” - Rancho LOT, wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia w następujący sposób: wyżywienie uczestnika 110 zł, sala konferencyjna – 600 zł za dzień, transport 600 zł za dzień. Wszystkie koszty są cenami brutto. Oferta spełniła wymogi formalne, w związku z czym wykonanie zadania powierza się firmie ”ROLBUD” - Rancho LOT.  

 

 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zaplecze organizacyjne 4 zajęć edukacyjnych dla młodzieży szkolnej gmin Orawsko-Nowotarskich.

Działanie podejmowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą – ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich".

 

TREŚĆ ZAPYTANIA: 1/05/2023/EOG/TORF

 

W odpowiedzi na zapytanie, ofertę drogą mailową złożył jeden oferent: ”ROLBUD” - Rancho LOT, wyceniając wykonanie przedmiotu zamówienia w następujący sposób: wyżywienie uczestnika 110 zł, sala konferencyjna – 600 zł za dzień, transport 600 zł za dzień. Wszystkie koszty są cenami brutto. Oferta spełniła wymogi formalne, w związku z czym wykonanie zadania powierza się firmie ”ROLBUD” - Rancho LOT.  

Sekretariat projektu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29
00-685 Warszawa
tel.: 22 840 66 64
sekretariat@karpatylacza.pl
Koordynator projektu:

Piotr Mikołajczyk
Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy
„Karpaty Łączą – ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich” korzysta z dofinansowania o wartości 849 910 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest ochrona cennych siedlisk przyrodniczych w rezerwacie „Bór na Czerwonem”: torfowiska wysokiego oraz bagiennych zbiorowisk leśnych w jego otoczeniu, wchodzących w skład kompleksu Torfowisk Orawsko-Nowotarskich. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 624 367 zł.
Zadanie pn. „Ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich – wsparcie zrównoważonego zarządzania i wzrost świadomości ekologicznej” współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany Zadania: 166 432 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Krakowie: 49 927 zł.
Koordynator:
Partnerzy projektu:
© UNEP/GRID-Warszawa 2022