[ EN ]
Aktualności

Ponownie wybraliśmy się na Torfowiska Orawsko-Nowotarskie z grupą dziennikarzy i influencerów.

Za nami intensywne dwa dni, podczas których odwiedziliśmy torfowiska Bór na Czerwonem i Puścizna Wielka i rozmawialiśmy na temat znaczenia torfowisk dla człowieczka i przyrody, a także sposobów ochrony tych cennych ekosystemów.

Tym razem towarzyszyli nam:

  • Alicja Cembrowska, dziennikarka niezależna
  • Paweł Cieślar, blog Świat Wody (przeczytaj)
  • Anita Dmitruczuk, Wyborcza.pl
  • Karolina Foltyn, fundacja Grunt od nowa (przeczytaj)
  • Ewa Nieckuła, Wiedza i Życie
  • Jakub Paszyński, ecoekonomia.pl (przeczytaj)
  • Ewelina Sasin, TerGo (przeczytaj)
  • Maria Virginia Solis Wahnish i Mateusz Ciasnocha, European Carbon Farmers
  • Areta Szpura, influencerka

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami uczestników wydarzenia! (Linki do publikacji powyżej).

Wejście na torfowisko odbyło się pod przewodnictwem leśniczego Leśnictwa Bór, na podstawie stosownej zgody.

Fotografie: Piotr Mikołajczyk, UNEP/GRID–Warszawa

Wizyta stydyjna 2 2

Wizyta stydyjna 2 3

Wizyta stydyjna 2 4

Wizyta stydyjna 2 5

Wizyta stydyjna 2 6

Wizyta stydyjna 2 7

Sekretariat projektu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29
00-685 Warszawa
tel.: 22 840 66 64
sekretariat@karpatylacza.pl
Koordynator projektu:

Piotr Mikołajczyk
Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy
„Karpaty Łączą – ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich” korzysta z dofinansowania o wartości 1 340 159 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest ochrona cennych siedlisk przyrodniczych w rezerwacie „Bór na Czerwonem”: torfowiska wysokiego oraz bagiennych zbiorowisk leśnych w jego otoczeniu, wchodzących w skład kompleksu Torfowisk Orawsko-Nowotarskich. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 867 599 zł.
Zadanie pn. „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie – edukacja ekologiczna i promocja ekosystemów mokradłowych Małopolski” współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany Zadania: 114 135 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Krakowie: 34 240,50 zł.
Koordynator:
Partnerzy projektu:
© UNEP/GRID-Warszawa 2022