[ EN ]
Aktualności
Projekt „Karpaty Łączą – ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich” zakończony! 
 
Za nami ostatnie działania w projekcie:
  • zabiegi ochrony czynnej w rezerwacie Bór na Czerwonem, koordynowane przez naszego partnera Fundację Przyroda i Człowiek: usunięcie niepożądanego podrostu sosny z torfowiska, budowa tam i zastawek, uszczelnienie grobli, a także budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej;
  • warsztaty dla lokalnych interesariuszy nt. zrównoważonego kształtowania przestrzeni w gminach na obszarze Torfowisk Orawsko-Nowotarskich;
  • konferencja końcowa projektu w Nowym Targu (wideorelacja z konferencji dostępna jest tutaj).
Dziękujemy naszym Partnerom: Fundacji Przyroda i Człowiek i Asplan Viak z Norwegii, oraz instytucjom wspierającym: Nadleśnictwu Nowy Targ i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, a także wszystkim innym osobom i podmiotom zaangażowanym w projekt i nieszczędzącym nam swojej życzliwości i wsparcia.
 
 2 koniec projektu
 3 koniec projektu
 
4 koniec projektu
 
5 koniec projektu
6 koniec projektu
7 koniec projektu
8 koniec projektu
 
Sekretariat projektu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29
00-685 Warszawa
tel.: 22 840 66 64
sekretariat@karpatylacza.pl
Koordynator projektu:

Piotr Mikołajczyk
Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy
„Karpaty Łączą – ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich” korzysta z dofinansowania o wartości 1 340 159 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest ochrona cennych siedlisk przyrodniczych w rezerwacie „Bór na Czerwonem”: torfowiska wysokiego oraz bagiennych zbiorowisk leśnych w jego otoczeniu, wchodzących w skład kompleksu Torfowisk Orawsko-Nowotarskich. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 867 599 zł.
Zadanie pn. „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie – edukacja ekologiczna i promocja ekosystemów mokradłowych Małopolski” współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany Zadania: 114 135 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Krakowie: 34 240,50 zł.
Koordynator:
Partnerzy projektu:
© UNEP/GRID-Warszawa 2022