[ EN ]
Aktualności

O torfowiskach i ich ochronie trzeba mówić jak najgłośniej – to jedno z założeń naszego projektu.

Jak docierać z ważnymi treściami do szerokiego grona odbiorców? Ano na przykład oddając głos tym, którzy zajmują się tym zawodowo. Dlatego do Boru na Czerwonem zaprosiliśmy grupę dziennikarzy i twórców internetowych, wśród których byli przedstawiciele:

– Gazeta.pl (przeczytaj)

– Rzeczpospolita (przeczytaj)

– EcoReporters (przeczytaj)

– Tygodnik Podhalański (przeczytaj)

– Program Czysta Polska (obejrzyj)

– Horzela Opowiada (przeczytaj)

– Parki Narodowe w Polsce (przeczytaj)

– KUKBUK (przeczytaj)

Wspólnie przyglądaliśmy się tutejszej przyrodzie i rozmawialiśmy o tym, dlaczego torfowiska są ważne i jak należy je chronić – by nasi gości nieśli te wieści dalej w świat.

Co wynikło z naszych rozmów? Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi wyżej materiałami!

Wejście na torfowisko odbyło się pod przewodnictwem leśniczego Leśnictwa Bór, na podstawie stosownej zgody.

Fotografie: Piotr Mikołajczyk, UNEP/GRID–Warszawa

2.WizytaMedia 2

2.WizytaMedia 3

2.WizytaMedia 4

2.WizytaMedia 5

2.WizytaMedia 6

 

 

Sekretariat projektu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
tel.: 22 840 66 64, faks: 22 851 62 01
sekretariat@karpatylacza.pl
Koordynator projektu:

Piotr Mikołajczyk
Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy
„Karpaty Łączą – ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich” korzysta z dofinansowania o wartości 849 910 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest ochrona cennych siedlisk przyrodniczych w rezerwacie „Bór na Czerwonem”: torfowiska wysokiego oraz bagiennych zbiorowisk leśnych w jego otoczeniu, wchodzących w skład kompleksu Torfowisk Orawsko-Nowotarskich. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 624 367 zł.
Zadanie pn. „Ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich – wsparcie zrównoważonego zarządzania i wzrost świadomości ekologicznej” współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany Zadania: 166 432 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Krakowie: 49 927 zł.
Koordynator:
Partnerzy projektu:
© UNEP/GRID-Warszawa 2022