[ EN ]
Aktualności

O torfowiskach i ich ochronie trzeba mówić jak najgłośniej – to jedno z założeń naszego projektu.

Jak docierać z ważnymi treściami do szerokiego grona odbiorców? Ano na przykład oddając głos tym, którzy zajmują się tym zawodowo. Dlatego do Boru na Czerwonem zaprosiliśmy grupę dziennikarzy i twórców internetowych, wśród których byli przedstawiciele:

Wspólnie przyglądaliśmy się tutejszej przyrodzie i rozmawialiśmy o tym, dlaczego torfowiska są ważne i jak należy je chronić – by nasi gości nieśli te wieści dalej w świat.

Co wynikło z naszych rozmów? Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi wyżej materiałami!

Wejście na torfowisko odbyło się pod przewodnictwem leśniczego Leśnictwa Bór, na podstawie stosownej zgody.

Fotografie: Piotr Mikołajczyk, UNEP/GRID–Warszawa

2.WizytaMedia 2

2.WizytaMedia 3

2.WizytaMedia 4

2.WizytaMedia 5

2.WizytaMedia 6

 

 

Sekretariat projektu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29
00-685 Warszawa
tel.: 22 840 66 64
sekretariat@karpatylacza.pl
Koordynator projektu:

Piotr Mikołajczyk
Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy
„Karpaty Łączą – ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich” korzysta z dofinansowania o wartości 1 340 159 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest ochrona cennych siedlisk przyrodniczych w rezerwacie „Bór na Czerwonem”: torfowiska wysokiego oraz bagiennych zbiorowisk leśnych w jego otoczeniu, wchodzących w skład kompleksu Torfowisk Orawsko-Nowotarskich. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 867 599 zł.
Zadanie pn. „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie – edukacja ekologiczna i promocja ekosystemów mokradłowych Małopolski” współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany Zadania: 114 135 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Krakowie: 34 240,50 zł.
Koordynator:
Partnerzy projektu:
© UNEP/GRID-Warszawa 2022