[ EN ]

Partnerzy Projektu:

Fundacja Przyroda i Człowiek jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony przyrody i na rzecz zrównoważonego rozwoju. Powstała w 2012 roku z potrzeby spożytkowania potencjału osób współtworzących innowacyjne projekty z zakresu ochrony czynnej i dziedzictwa kulturowego. Współpracuje ze społecznościami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi oraz naukowcami, przyrodnikami, kulturoznawcami.

Asplan Viak to norweska firma konsultingowa specjalizująca się w rozwiązaniach mapowych i bazach danych dla platform internetowych i mobilnych. Działa w projektach badawczo-rozwojowych, a także oferuje szereg aplikacji opartych na mapach dla sektora publicznego, turystyki i e-learningu. Realizuje projekty w Norwegii, Europie i na Bliskim Wschodzie.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Nadleśnictwa Nowy Targ i w uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie.

Sekretariat projektu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29
00-685 Warszawa
tel.: 22 840 66 64
sekretariat@karpatylacza.pl
Koordynator projektu:

Piotr Mikołajczyk
Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy
„Karpaty Łączą – ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich” korzysta z dofinansowania o wartości 1 340 159 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest ochrona cennych siedlisk przyrodniczych w rezerwacie „Bór na Czerwonem”: torfowiska wysokiego oraz bagiennych zbiorowisk leśnych w jego otoczeniu, wchodzących w skład kompleksu Torfowisk Orawsko-Nowotarskich. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 867 599 zł.
Zadanie pn. „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie – edukacja ekologiczna i promocja ekosystemów mokradłowych Małopolski” współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany Zadania: 114 135 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Krakowie: 34 240,50 zł.
Koordynator:
Partnerzy projektu:
© UNEP/GRID-Warszawa 2022