[ EN ]
Aktualności

Za nami kolejna seria zajęć edukacyjnych dla dzieci!

W tym roku Bór na Czerwonem odwiedziliśmy z prawie 300 uczniami i nauczycielami z okolicznych szkół podstawowych.

Uczniowie wrócili z zajęć bogatsi o wiedzę o torfowiskach i doświadczenie w pracy z mapą oraz prowadzeniu podstawowych obserwacji i pomiarów.

Mieli okazję m.in. mierzyć pH, temperaturę, przezroczystość i natlenienie wody, przeprowadzić badanie dendrologiczne, pokazujące wiek drzew i ich roczne przyrosty, i przeprowadzić obserwację nieba, określając rodzaje chmur, stopień pokrycia nieba i warunki pogodowe.

To już wszystkie lekcje zaplanowane w projekcie.

Wejście na torfowisko odbyło się pod przewodnictwem leśniczego Leśnictwa Bór, na podstawie stosownej zgody.

Fotografie: Piotr Mikołajczyk, UNEP/GRID–Warszawa

Zajecia2023 2

Zajecia2023 3

Zajecia2023 4

Zajecia2023 5

Zajecia2023 6

Zajecia2023 7

Zajecia2023 8

Sekretariat projektu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29
00-685 Warszawa
tel.: 22 840 66 64
sekretariat@karpatylacza.pl
Koordynator projektu:

Piotr Mikołajczyk
Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy
„Karpaty Łączą – ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich” korzysta z dofinansowania o wartości 1 340 159 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest ochrona cennych siedlisk przyrodniczych w rezerwacie „Bór na Czerwonem”: torfowiska wysokiego oraz bagiennych zbiorowisk leśnych w jego otoczeniu, wchodzących w skład kompleksu Torfowisk Orawsko-Nowotarskich. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 867 599 zł.
Zadanie pn. „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie – edukacja ekologiczna i promocja ekosystemów mokradłowych Małopolski” współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany Zadania: 114 135 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Krakowie: 34 240,50 zł.
Koordynator:
Partnerzy projektu:
© UNEP/GRID-Warszawa 2022