[ EN ]
Aktualności

W zeszłym tygodniu zawitaliśmy z wizytą w Norwegii!

Spędziliśmy tam kilka intensywnych dni – pełnych rozmów, nauki i niesamowitych widoków.

Głównymi punktami wyjazdu były:

– spotkania merytoryczne: z norweskim partnerem Projektu – firmą Asplan Viak – oraz przedstawicielami Norwegian Institute of Nature Research, zajmującego się badaniami i ochroną mokradeł (w tym w kontekście zmian klimatu), i organem zarządzającym przestrzenią (w tym terenami podmokłymi) w skali lokalnej lub regionalnej, którzy podzielili się z nami swoimi doświadczeniami dot. zarządzania mokradłami i ich ochrony, a także
– wizyta na torfowisku zbliżonym charakterem do "Boru na Czerwonem", gdzie mogliśmy m.in. zobaczyć, jak wyglądają zabiegi ochronne mające na celu poprawę lokalnych stosunków wodnych. 

Na miejscu towarzyszyli nam: partner Projektu – Fundacja Przyroda i Człowiek – oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Nowy Targ i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.

Fotografie: Piotr Mikołajczyk, UNEP/GRID–Warszawa

1.WizytaStudyjna PM

2.WizytaStudyjna PM

4.WizytaStudyjna PM

5.WizytaStudyjna PM

3.WizytaStudyjna PM

Sekretariat projektu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29
00-685 Warszawa
tel.: 22 840 66 64
sekretariat@karpatylacza.pl
Koordynator projektu:

Piotr Mikołajczyk
Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy
„Karpaty Łączą – ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich” korzysta z dofinansowania o wartości 1 340 159 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest ochrona cennych siedlisk przyrodniczych w rezerwacie „Bór na Czerwonem”: torfowiska wysokiego oraz bagiennych zbiorowisk leśnych w jego otoczeniu, wchodzących w skład kompleksu Torfowisk Orawsko-Nowotarskich. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 867 599 zł.
Zadanie pn. „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie – edukacja ekologiczna i promocja ekosystemów mokradłowych Małopolski” współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany Zadania: 114 135 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Krakowie: 34 240,50 zł.
Koordynator:
Partnerzy projektu:
© UNEP/GRID-Warszawa 2022