[ EN ]
Aktualności

Ze względu na wybitne walory przyrodnicze oraz rolę, jaką pełnią dla człowieka, torfowiska zasługują na szczególną ochronę.

Każde torfowisko jest jedyne w swoim rodzaju – każde wymaga działań skrojonych na jego miarę.

Wraz z Fundacją Przyroda i Człowiek oraz norweską firmą Asplan Viak postanowiliśmy objąć ochroną torfowisko „Bór na Czerwonem”. Dlatego ruszyliśmy z projektem „Karpaty Łączą – ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich".

W ramach Projektu na torfowisku planowana jest budowa i modernizacja infrastruktury poprawiającej stosunki wodne (tamy, zastawki, groble) oraz infrastruktury turystycznej ograniczającej jego penetrację, eliminacja sosny z kopuły torfowiska, a także kompleksowy monitoring przyrodniczy.

Oprócz działań ochronnych ważne są również poprawa metod zarządzania przestrzenią na całym obszarze Torfowisk Orawsko-Nowotarskich oraz wzrost świadomości społecznej na temat mokradeł. Dlatego planujemy serię warsztatów dotyczących wspierania zrównoważonego kształtowania przestrzeni i właściwego użytkowania gruntów dla przedstawicieli samorządów lokalnych oraz właścicieli i użytkowników gruntów, a także kampanię edukacyjną skierowaną do młodzieży szkolnej oraz dorosłych, dotyczącą roli i znaczenia terenów mokradłowych oraz sposobów ich ochrony.

Więcej przeczytasz w zakładce O PROJEKCIE.

Fotografia tytułowa: Patrycja Adamska, UNEP/GRID–Warszawa; fotografia poniżej: Piotr Mikołajczyk, UNEP/GRID–Warszawa

RuszamyZprojektem PM.

Sekretariat projektu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29
00-685 Warszawa
tel.: 22 840 66 64
sekretariat@karpatylacza.pl
Koordynator projektu:

Piotr Mikołajczyk
Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy
„Karpaty Łączą – ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich” korzysta z dofinansowania o wartości 1 340 159 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest ochrona cennych siedlisk przyrodniczych w rezerwacie „Bór na Czerwonem”: torfowiska wysokiego oraz bagiennych zbiorowisk leśnych w jego otoczeniu, wchodzących w skład kompleksu Torfowisk Orawsko-Nowotarskich. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 867 599 zł.
Zadanie pn. „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie – edukacja ekologiczna i promocja ekosystemów mokradłowych Małopolski” współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany Zadania: 114 135 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Krakowie: 34 240,50 zł.
Koordynator:
Partnerzy projektu:
© UNEP/GRID-Warszawa 2022